MAUI NO KA 'OI TOURNAMENT 2016 STANDINGS!
U8-G DIVISION CHAMPIONS- MAUI UNITED

U10-G DIVISION CHAMPIONS- MAUI GIRLS

U12-G DIVISION CHAMPIONS- MAUI COBRAS

U15/U19-G DIVISION CHAMPIONS- MAUI CRUSH


​U8-B DIVISION CHAMPIONS- MAUI COBRAS

​U10-B DIVISION CHAMPIONS- MAUI UNITED

U12-B DIVISION CHAMPIONS- FA MAUI

U14-MIX DIVISION CHAMPIONS- POOKELAMaui No Ka 'Oi Soccer Tournament